Gaz-Technik O firmie


gaz-technic

Nasza firma prowadzi działalność usługową związaną
z kompleksowym serwisem urządzeń grzewczych, gazowych, technologicznych Wykonawstwem instalacji gazowych, grzewczych, technologicznych oraz kompleksową obsługą techniczną obiektów i budynków. Poza wyżej wymienionymi dziedzinami naszej działalności specjalizujemy się w serwisie nietypowych przemysłowych urządzeń gazowych wykorzystywanych w emalierniach, cynkowniach, przemyśle włókienniczym, przemyśle spożywczym i innych.

Posiadamy uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru
i eksploatacji dla wszystkich grup instalacji, sieci
i urządzeń energetycznych (I-elektryczne, II- cieplne w tym klimatyzacyjne III – gazowe) oraz certyfikaty serwisowe
i szkoleniowe następujących producentów: RIELLO, GEIRSCH, BUDERUS, FERROLI, HERRMANN, GAZOMETR, ATEST-GAZ i innych.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem służącym do wykonywania prac serwisowych i obsługowych takich jak analizatory spalin elektroniczne detektory gazu, elektroniczne mierniki zawartości tlenku węglą (CO) w powietrzu, termometry laserowe, manometry do pomiaru ciśnienia oleju opałowego, pompy próżniowe do odpowietrzania instalacji oleju opalowego oraz do instalacji klimatyzacyjnych.

Nasze usługi świadczymy na podstawie jednorazowych zleceń lub stałych umów serwisowych. Naszymi klientami są jednostki budżetowe, Instytucje publiczne, zakłady przemysłowe, zakłady rzemieślnicze, centra handlowe
i magazynowe, klienci indywidualni.

Kontakt:
GAZ-TECHNIK Wrocław, tel. 510-034-578
GAZ-TECHNIK Brzeg Dolny, tel. 510-034-578
e-mail : gaz@gaz-technik.pl, serwis@gaz-technik.pl


Copyright © GAZ-TECHNIK Wrocław, ul. Parnickiego 12/4 tel. 510-034-578, e-mail : gaz@gaz-technik.pl
Mapa strony