Gaz-Technik Wykonawstwo i odbiory instalacji gazowych


Wykonujemy kompleksowe usługi związane z montażem instalacji i urządzeń gazowych.
Instalacje wykonujemy z rur stalowych jako spawane lub skręcane albo z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Po wykonaniu, instalacje poddajemy głównej próbie szczelności i wytrzymałości używając to tego manometru kontrolnego Posiadającego ważne świadectwo uwierzytelnienia wydane przez Główny Urząd Miar lub jednostkę posiadającą akredytacje.

Podstawowe usługi z zakresu instalacji gazowych:

okmontaż instalacji gazowych w domach jednorodzinnych,
okmontaż instalacji gazowych w zakładach, budynkach użyteczności publicznej itp.,
okmontaż instalacji gazowych zasilającej rofftopy na różnych obiektach,
okmontaż instalacji gazowych zasilających inne urządzenia grzewczo - wentylacyjne, klimatyzacyjne urządzenia grzewcze, palniki , urządzenia technologiczne,
okmontaż gazomierzy dla dzierżawców w obiektach handlowych i przemysłowych.

Instalacje gazowe wykonujemy na podstawie zatwierdzonego i ważnego projektu budowlanego na który zostało wydane pozwolenie na budowę. W przypadku remontów czy modernizacji prace mogą być wykonane na podstawie zgłoszenia zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po wykonaniu instalacji przygotowujemy i przekazujemy:


okprotokół z głównej próby szczelności,
okoświadczenie o gotowości do napełnienia instalacji paliwem gazowym,
okkserokopie uprawnień osób wykonujących instalację,
okkopie świadectwa legalizacji manometru kontrolnego.

 

 

Copyright © GAZ-TECHNIK Wrocław, ul. Parnickiego 12/4 tel. 510-034-578, e-mail : gaz@gaz-technik.pl
Mapa strony