Gaz-Technik O firmie


gaz-technic

Nasza firma prowadzi działalność usługową związaną z kompleksowym serwisem urządzeń grzewczych, gazowych, technologicznych Wykonawstwem instalacji gazowych, grzewczych, technologicznych oraz kompleksową obsługą techniczną obiektów i budynków. Poza wyżej wymienionymi dziedzinami naszej działalności specjalizujemy się w serwisie nietypowych przemysłowych urządzeń gazowych i olejowych wykorzystywanych w emalierniach, cynkowniach, przemyśle włókienniczym, przemyśle spożywczym, spalarniach odpadów i innych.


Posiadamy uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji dla wszystkich grup instalacji, sieci i urządzeń energetycznych (I-elektryczne, II- cieplne w tym klimatyzacyjne III – gazowe) , uprawnienia Urzeędu Dozoru Technicznego do obsługi podnośników osobowych oraz certyfikaty serwisowe i szkoleniowe następujących producentów: Weishaupt, GAZEX RIELLO, GEIRSCH, BUDERUS, FERROLI, HERRMANN, GAZOMET, ATEST-GAZ i innych.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem służącym do wykonywania prac serwisowych i obsługowych takich jak analizatory spalin elektroniczne detektory gazu, elektroniczne mierniki zawartości tlenku węglą (CO) w powietrzu, termometry laserowe, manometry do pomiaru ciśnienia oleju opałowego, pompy próżniowe do odpowietrzania instalacji oleju opalowego oraz do instalacji klimatyzacyjnych.

Kontakt:
GAZ-TECHNIK Wrocław, tel. 510-034-578
GAZ-TECHNIK Brzeg Dolny, tel. 510-034-578
e-mail : gaz@gaz-technik.pl, serwis@gaz-technik.pl


Copyright © GAZ-TECHNIK Wrocław, ul. Parnickiego 12/4 tel. 510-034-578, e-mail : gaz@gaz-technik.pl
Mapa strony