Gaz-TechnikKontrole stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych


Podstawą wykonywania kontroli jest art. 62 Ustawy Prawo Budowlane. Kontrolą objęte są instalacje gazowe i urządzenia gazowe znajdujące się w danym obiekcie budowlanym.

Zakres kontroli:
oksprawdzenie stanu technicznego i szczelności zaworu głównego,
oksprawdzenie stanu technicznego i szczelności urządzeń pomiarowych (gazomierzy),
oksprawdzenie stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej,
oksprawdzenie stanu technicznego zawieszeń i mocowań instalacji,
oksprawdzenie szczelności instalacji gazowej w obrębie urządzeń odbiorczych(kotłów, podgrzewaczy, nagrzewnic, kuchenek i innych w tym urządzeń grzewczych i technologicznych itp),
okkontrola techniczna urządzeń odbiorczych,
oksprawdzenie instalacji pod kątem zgodności z przepisami,
okbadanie – pomiar stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach wyposażonych w odbiorniki gazowe,
oksporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Kontrole wykonywane są przez doświadczonych techników i inżynierów posiadających uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji nad instalacjami, sieciami i urządzeniami gazowymi w pełnym zakresie.

Koszty wykonywania kontroli uzależnione są od rodzaju obiektu budowlanego, jego funkcji oraz ilości i rodzaju gazowych urządzeń odbiorczych. W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny i przedstawienie kilku podstawowych informacji o obiekcie budowlanym oraz o instalacji gazowej. Na tej podstawie sporządzimy dla Państwa ofertę cenową.

Przy stałej współpracy zapewniamy Państwu:
okodpowiednio wcześniejsze powiadamianie o zbliżającym się terminie kontroli,
okpomoc techniczna związaną eksploatacją instalacji i urządzeń gazowych i grzewczych w ciągu całego roku,
okdoradztwo w sprawach formalnych dotyczących instalacji i urządzeń gazowych,
okdoradztwo inwestycyjne związane z instalacjami i urządzeniami gazowymi.


Copyright © GAZ-TECHNIK Wrocław, ul. Parnickiego 12/4 tel. 510-034-578, e-mail : gaz@gaz-technik.pl
Mapa strony